Om skillnaderna mellan en kontokredit och ett privatlån

Det är viktigt att du väljer rätt typ av lån för att din ekonomi ska hållas i gott skick. Två populära alternativ som ibland blandas ihop är en kontokredit och ett privatlån. Bägge dessa krediter har sina egna unika egenskaper. Låt oss därför göra en djupdykning och reda ut hur de skiljer sig åt!

En kontokredit ger dig den flexibilitet du behöver

En kontokredit ger dig möjligheten att låna pengar inom ramen för ett förutbestämt kreditutrymme. Du betalar endast ränta på det belopp du faktiskt använder. Därmed är detta ett flexibelt verktyg för oväntade utgifter. Du kan också använda krediten som en ekonomisk buffert.

Fördelarna med denna kredit är:

  • flexibiliteten
  • att du bara betalar ränta på den del av krediten du använder.

Nackdelarna är:

  • att räntan kan vara högre än för ett privatlån
  • att du kan frestas att överanvända krediten.

Ett privatlån kan vara ett bra val om ditt behov är större

Ett privatlån ger dig istället en fast summa pengar på direkten. Detta lån betalas tillbaka över en förutbestämd tidsperiod enligt en amorteringsplan. Räntan är också fast. Lånet lämpar sig ofta bättre för större, planerade utgifter som till exempel en renovering eller ett bilköp.

Fördelarna med detta lån är:

  • den fasta amorteringsplanen
  • den potentiellt lägre räntan jämfört med en kontokredit.

Nackdelarna är:

  • den minskade flexibiliteten
  • att det kan ta längre tid att bli beviljad ett sådant här lån.

Ibland blandas begreppen ihop

Ibland blandas detta begreppen ihop, vilket faktiskt inte är särskilt konstigt. För rent krasst är ju kontokrediter en typ av privatlån, även om de kanske inte egentligen är synonyma. När man pratar om dessa lån syftar man nämligen vanligtvis på så kallade blancolån, snarare än på krediter. Men det är lätt att förstå att begreppen i folkmun tycks vara utbytbara.

Så vilket lån är då det rätta för dig? Genom att se till för- och nackdelarna med de båda varianterna kan du välja det som bäst motsvarar ditt behov. Tänk dock på att pengarna ska betalas tillbaka, oavsett vilket alternativ du väljer. Så se inte lånet som en enkel lösning på ekonomiska problem utan snarare som ett ekonomiskt verktyg.