Uppkopplad rökdetektor

Uppkopplad rökdetektor

Det finns vissa risker i hemmet som man bör ta på stort allvar. Bland dessa nämns vanligtvis både vattenskador och eldragningar. Samtidigt står bränder för en hel del skador varje år. Om någonting antänds går det fort. Rök fyller snabbt fastigheten och när räddningspersonal är på plats, handlar det många gånger om att rädda byggnader intill. Den som hinner upptäcka faran och ringa till räddningstjänsten i tid, har betydligt större möjligheter att rädda sitt hem. Om man är bortrest hjälper dock sällan brandvarnare. Här finns nu rökdetektorer som ett alternativ. De nyare detektorer som finns att tillgå kan snabbt upptäcka rök och larmar effektivt. Till skillnad från äldre sorters teknik handlar det inte bara om att tjuta och påkalla uppmärksamhet. En rökdetektor har nu funktionen att automatiskt larma räddningsoperatören. I och med att larmtjänsten omedelbart få kännedom om vad som händer, kan man snabbare påbörja släckningsarbete och räddningsaktiviteter.

Röst och videokamera

I samband med att larmet går, aktiveras en kamera som ger all nödvändig information till larmtjänsten. De kan snabbt avgöra vad för slags brand det gäller och förbereda insatsen direkt. En högtalartelefon kopplas också in för att man skall kunna föra dialog med de som befinner sig i fastigheten. På så vis har alla inblandade förutsättningar att påverka situationen. Effekterna av detta har stor inverkan på resultatet och en rökdetektor kan i en rad situationer innebära att människor räddas och fastigheter står kvar.

De som idag tillhandahåller system med en smart rökdetektor har också andra tjänster som är knutna till säkerhetsaspekten. Bland annat handlar det om hemlarm men också om andra förebyggande åtgärder som kan innebära minskade risker för alla inblandade. Det är inte för inte som husägare i Sverige i högre utsträckning väljer att installera larm och rökdetektorer i snabbare takt. För att se över hemmets alla aspekter av säkerhet är det inte dumt att titta över även jordfelsbrytare och vattensäkerheten. Dessa kan göra enorm skillnad om man skulle hamna i en situation där saker havererar och säkerheten utmanas.

För ytterligare fakta om rökdetektor och larm är detta en bra resurs att titta vidare hos.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *