Vanliga områden inom juridik

Vanliga områden inom juridik

Juridik och alla dess olika områden kan verka rörigt. Vilket ärende hamnar var, och vart ska man vända sig när man behöver hjälp? Nedan kan du läsa om några av dom vanligaste områdena inom juridik: Arbetsrätt, civilrätt och familjerätt. Vi reder även ut vad ordet juridik egentligen betyder och lite mer om vad det är, efter läst igenom kan du läsa ett par tips från advokaten.

Vad är juridik?

Läran om rättsreglernas tillämpning och tolkning – även kallat juridik. Att det har med lagar och regler att göra vet förmodligen dom flesta men resten kan kännas som en djungel. För att göra det hela lite enklare är juridiken indelad i olika områden, där några är mer vanliga än andra. Nedan går vi igenom tre olika områden som kommer på tal då och då, och som dom flesta hört talas om någon gång.  

Arbetsrätt

En jurist som har arbetsrätt som huvudområde jobbar bland annat med frågor som rör anställning och anställningsformer, uppsägning och avsked och andra viktiga delar. Man kan säga att arbetsrätten reglerar förhållanden mellan en arbetsgivare och en anställd och kan ses som en trygghet och bra hjälp för båda parter om en konflikt skulle uppstå.

Civilrätt

Inom civilrätten hanteras ofta tvister mellan två privatpersoner. Något som många troligen hört talas om är köprätt, vilken även den alltså ingår i området civilrätt. Avtalsrätt och entreprenadrätt är två andra vanliga grenar inom området.

Det händer också att ärenden mellan en privatperson och till exempel ett företag hanteras inom det här området. Det kan vara om ett avtal inte hålls eller att en betalning har uteblivit. En jurist som arbetar med civilrätt agerar ofta som rådgivare men också som ombud om ett ärende tas vidare till rätten.

Familjerätt

Bland privatpersoner som behöver juridisk hjälp är det ofta inom just familjerätt. Hit kan man vända sig med frågor som har med arv att göra, frågor som har med olika typer av parrelationer att göra och frågor som rör separationer och bodelningar.

Familjerätt är helt enkelt det område som reglerar en familjs rättigheter och skyldigheter till varandra. Det är inte ovanligt att två eller flera parter bli oense vid en anhörigs bortgång eller i samband med en separation. Frågor och tvister kring vårdnad av barn är inte heller ovanligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *